Skip to main content

Laadukasta yhteisöllistä asumista

Vanhusten ja lasten tuki -säätiö r.s.

Haetko itsellesi tai läheisellesi edullista vuokra-asuntoa? Oletko huolissasi senioreiden yksinäisyydestä?
Vanhusten ja Lasten tuki-säätiö tarjoaa senioreille edullista vuokra-asumista seitsemällä paikkakunnalla.

Tietoja meistä

Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s. pyrkii tarjoamaan senioreille mahdollisimman edullista vuokra-asumista. Edullisen asumisen lisäksi pyrimme järjestämään mahdollisimman monessa kohteessamme yhteisöllistä toimintaa.

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö ja toimii yhteistyössä valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. Täten säätiön tavoitteena, myös ARA:n tarkoitusperien mukaan, on luoda asukkaille hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin.

Yhteisötoiminnalla pyrimme ehkäisemään yksinäisyyttä ja luomaan yhteisöllisyyttä, sekä järjestämään virike ja virkistystoimintaa. Useimmissa taloissamme toimii tukihenkilö, joka voi järjestää esim. yhteisiä kahvitilaisuuksia ja keskustelukerhoja. Aiheina keskustelukerhoissa voi olla vaikkapa musiikki, runot, valokuvat, kirjat, visailut, mitä vain yhteisiä kiinnostuksen kohteita löytyy. Yhdessä voidaan myös harrastaa vaikkapa tuolijumppaa, käsitöitä, pelailua tai muistia tukevia pelejä.  

Asukkaiden valinnassa noudatamme ARA:n periaatteita, jossa asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen.

Työmme on pitkäjänteistä. Vanhusten ja lasten tuki-säätiö r.s. on perustettu vuonna 1971 Suomen Suurloosin halusta harjoittaa ikäihmisiin ja lapsiin kohdistuvaa hyväntekeväisyys toimintaa. Tässä̈ tarkoituksessa säätiö̈ on rakennuttanut eri puolille Suomea ns. Tukikotitaloja. Tällä̈ hetkellä̈ säätiöllä on 9 kohdetta, joissa on yhteensä̈ yli 300 asuntoa.